Raytrack – Engineering beyond sight

http://raytrack.tech/

Desenvolvemento de sistemas para medicións e inspeccións non destrutivas con sensórica activa (radares) e pasiva (antenas) en bandas de radiofrecuencia

GeneraDron


Sistema integrado (hardware e software) para toma de datos ópticos e termográficos de aeroxeradores en movemento (sen parada), con tecnoloxía láser

H2 Dron Energy Galicia


Produción de enerxía eléctrica a través de células de combustible de Hidróxeno para UAVs e USVs.

Avión VTOL de UAVWorks

http://www.uavworks.es

Un dron versátil, funcional e moi eficiente. Avión de despegamento vertical ata 5 veces con máis autonomía e alcance que calquera multicóptero.

Plataforma Data-Analytics ADS-B

http://www.pildo.com

Desenvolvemento dunha plataforma de análise de datos sobre a que se integrarán funcionalidades avanzadas baseada en tecnoloxía ADS- B.

LUPEON

https://lupeon.com/

Deseño optimizado e fabricación aditiva de pezas estruturais de UAVs co fin de reducir o seu peso e aumentar a súa autonomía de voo.

Contact-drone


Desenvolvemento de cargas de pago para UAV que permitan establecer un contacto estable entre o vehículo aéreo e unha estrutura vertical. Esta carga de pago permitirá realizar tarefas de inspección non destrutiva baseada, por exemplo, en ultrasóns.

FREEdron


Dispositivo de captura de datos georeferenciados, de carácter multisensor e capacidade para ser embarcado en multiplataforma, como solución hardware-software modular e completa que permita un control de captura de datos e integración/procesado básico

ALIVETOR


Desenvolvemento dunha carga de pago radar para drons de peso reducido, capaz de penetrar a materiais como ladrillo ou cemento. Así, permitirá a procura de vítimas sepultas baixo entullos en escenarios como terremotos.

Venturi. Solucións integrais con avións VTOL


Proporciona ao sector enerxético e público solucións integrais de adquisición de datos mediante avións non tripulados, deseñados en base aos requisitos do cliente

Drone Velutina 2.0

https://dronevelutina.com/

Servizo de detección, neutralización e destrucción de niños de avespa asiática aplicando tecnoloxía RPAs

IXO Carbon Composites

http://ixocarbon.com/

Deseño e fabricación de estruturas aeronáuticas, reforzos e chasis para drons, fabricadas en material composite ultraligero e resistente

PHARMADRON

https://www.pharmadron.es/

Aplicación de vehículos non tripulados autónomos e robotizados ao sector da saúde para a loxística e distribución a farmacias ou outras localizacións, de medicamentos e outros produtos farmacéuticos baixo as condicións requiridas por cada produto (temperatura, humidade, etc.).

SOLARbotix


Fabricación de conxuntos solares encapsulados (placas fotovoltaicas) mediante tecnoloxías de fabricación de compostos para que poidan moldearse en superficies non planas (por exemplo, as ás dos avións).

DroneSuite

https://itg.es/

Plataforma cloud con ferramentas e utilidades SW destinadas a facilitar a xestión, operación e administración da actividade habitual dunha operadora de RPAS, que permite automatizar as tarefas de procesado e xerar resultados de forma eficaz.

SAQQARAH

https://merasys.es/

Integración de tecnoloxía de visión artificial (CV) e intelixencia artificial (AI) en UAVs de dimensións reducidas e alta precisión de voo con cámara embarcada para inspección de procesos industriais e verteduras ambientais.

PrimeCor

https://primecorsys.com/

Sistema de control de voo para UAVs fiable, seguro e certificable. A súa aplicación é o control autónomo de calquera tipo de UAV para calquera tipo de misión: xestión de tráfico, seguridade e defensa, air taxis...

CIES UAV SOLAR

https://www.uav-instruments.com/

UAV desenvolvido para aplicacións fotogramétricos de grandes superficies, con ata 10 horas de autonomía, permitindo realizar misións totalmente automáticas de fotogrametrías de máis de 1000 Ha/ día.

ATOM

http://www.aerotools-uav.es/

Ferramenta integral para a integración de drons en Operación e Mantemento de instalacións industriais. Crea contorna de traballo que facilita o uso de drons, planifica operacións, xestiona e procesa datos para análises complexas.

Tés algunha pregunta?
Podemos axudarte.


Contáctanos
Chat para consultas BFAeroChat para consultas BFAero